Technologie Groep Doelstelling

TG Mission Statement:
Gezamenlijk technologische kennis en ervaring opdoen volgens het open innovatie concept.

TG meerjarenbeleid:
– uitvoeren van onderzoek
– uitwisselen van kennis en ervaringen
– bewaken van ontwikkelingen van wet- en regelgeving

TG uitvoering:
– Alle leden van de EMS sector zijn lid van de TG
– Alle leden hebben een inspanningsverplichting
– TG krijgt vanuit EMS onderzoeksbudget
– Periodiek en gestructureerd overleg
– Samenwerking met leveranciers en insituten