In deze categorie vindt u openbare resultaten, presentaties en templates.
Vrijwel alle onderzoeksresultaten zijn voorbehouden aan de leden van de TG omdat ze tot stand zijn gekomen door een wederzijdse inspanning en investering. Soms wijken we daar van af, omdat we het belang van delen groter achten dan beschermen.