Doel:
Toetsing van theoretisch model ten opzichte van een praktijktest omtrent geleiding van warmte in een FR-4 PCA vanaf componenten naar rest PCA en naar omgeving.

Toelichting:
Op een PCB worden componenten toegepast die warmte generen.  De warmte wordt afgevoerd of verspreid via de PCB. Hoe verspreid de warmte zich over de print. Op welke wijze kan het ontwerp en de opbouw van de PCB bijdragen aan de warmteafvoer?

TG uitvoering:

  • Bedenken van een concept
  • Ontwerpen van een testopzet
  • Ontwerpen van een test print
  • Assembleren van de printen
  • Testen van het warmte effect
  • Verifiëren van de resultaten met een theoretisch model

Status:

Het onderzoek is in status van voorbereiding van de testrun.