Project DFx

Doel:
Een bijdrage leveren aan gegevensuitwisseling tussen partijen in de keten.
Kennis en ervaringuitwisseling en kennis uitbreiden.

Toelichting:

Een product moet assembleerbaar (DFA-design for assembly), testbaar (DFT-test), betrouwbaar (DFR-reliable) etc. etc. zijn. De eisen die aan een product gesteld worden, nemen daardoor sterk toe en veronderstellen dat de product-ontwerpers van al deze gebieden kennis hebben: de consequenties van keuzes in het productontwerp op al deze factoren.

TG uitvoering:

  • Overleg over deelgebieden binnen DFx
  • Gegevensuitwisseling tussen partijen verbeteren
  • Deelname als partner aan DFx project van IMEC: www.edmp.be
  • Modellering van effecten van keuzes op processen en kosten

Status:

Voor de TG is dit een doorlopend project, vooral gebaseer op de samenwerking met IMEC.

Wij hebben in eigen beheer eenĀ Universeel gegevensblad voor het specificeren van de PCB opgesteld: formulier & toelichting.